กิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรวิทยาการ​ข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ 273 เข้าชม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  หลักสูตรวิทยาการ​ข้อมูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ใต้หอประชุมมวก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร