หัวข้อข่าว

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนร่มเกล้า

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

กิจกรรม SCIENCE CAMP รถพลังยางยืด

กิจกรรม sci camp หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ยอดนักสืบ DATA SCIENCE

กิจกรรมอบรมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรวิทยาการ​ข้อมูล