หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโพนพิทยาคม