ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอารียา ชุมปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Applied Mathematics

2. นางสาวนฤมล ขุนแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

3. นายปุญญพัฒน์ ศิริวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงงาน Topic : Number Theory

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10”

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูลนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจำแนกการตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าโดยใช้วิธีเอนเซมเบิลได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงการTopic : Data Scienceในงานประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ .. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดีนางสาวสุดารัตน์  สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยเป็นทุนให้จนสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ””

27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสใกล้สำเร็๗การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยเเพร่เมื่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม “นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกอบไปด้วยหน่วยงานและนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา”

ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม KU x depa Machine Learning Training course 2022 คอร์ส Machine Learning ออนไลน์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
KU x depa Machine Learning Training course 2022
คอร์ส Machine Learning ออนไลน์
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม
โดยมีเงื่อนไข ผู้อบรมต้องเข้าอบรมครบถ้วนตลอดระยะเวลาอบรม
คอร์สนี้สำหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
(ขอเชิญชวนนิสิตภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์
และผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอเพียงมีความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้
และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 2 ปี ยังไม่ได้ทำงาน
หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครเลย
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/kuxdepa-machine-learning
โทร: 097-034-1153
Email: oss4corp@gmail.com

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ส่งเล่มโปรเจ็ครายวิชา หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล ทุกคนสนุกกับการทำโปรเจ็คมากครับ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ส่งเล่มโปรเจ็ครายวิชา หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล ทุกคนสนุกกับการทำโปรเจ็คมากครับ