ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ 328 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูลนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจำแนกการตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าโดยใช้วิธีเอนเซมเบิลได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายประเภทโครงการTopic : Data Scienceในงานประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ .. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์