ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

เผยเเพร่เมื่อ 259 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ขอแสดงความยินดีนางสาวสุดารัตน์  สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยเป็นทุนให้จนสำเร็จการศึกษา