หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน

งานแสดงมุทิตาจิต “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ”

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอนุสรา  กุลสุทธิ์  และนายภูริชญ์  มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ สมเสน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนร่มเกล้า