ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 17 เข้าชม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์ในสาขาได้รับตำแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม
อาจารย์ จิรวัฒน์ กันทะโล
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ กันทะโล