มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญ กตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน

แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษร ขาวสีจาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คารม ไปยะพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีจันทร์ ทานะขันธ์
นายสงวน พรหมพิภักดิ์

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร