หัวข้อข่าว

27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

กิจกรรม SCIENCE CAMP รถพลังยางยืด

กิจกรรม sci camp หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ยอดนักสืบ DATA SCIENCE

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ออกนิเทศหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

กิจกรรมอบรมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565

นักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล สามารถพิมพ์ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มแสดงความสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้เลยครับ

ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม KU x depa Machine Learning Training course 2022 คอร์ส Machine Learning ออนไลน์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม