กิจกรรม SCIENCE CAMP รถพลังยางยืด

เผยเเพร่เมื่อ 328 เข้าชม
เมื่อวันที่ 12-13 พฤษจิกายน พ.ศ.2565  หลักสูตรวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม science camp ฐานกิจการเรียนรู้ยอดนักสืบ DATA SCIENCE ให้กับ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองทำกิจกรรมด้วยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์