กิจกรรม sci camp หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ยอดนักสืบ DATA SCIENCE

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษจิกายน พ.ศ.2565  หลักสูตรวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม science camp ฐานกิจการเรียนรู้ยอดนักสืบ DATA SCIENCE ให้กับ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย