หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

เผยเเพร่เมื่อ 102 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนาแกพิทยาคม