หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

เผยเเพร่เมื่อ 426 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม