หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

เผยเเพร่เมื่อ 298 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา