ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม KU x depa Machine Learning Training course 2022 คอร์ส Machine Learning ออนไลน์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
KU x depa Machine Learning Training course 2022
คอร์ส Machine Learning ออนไลน์
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม
โดยมีเงื่อนไข ผู้อบรมต้องเข้าอบรมครบถ้วนตลอดระยะเวลาอบรม
คอร์สนี้สำหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
(ขอเชิญชวนนิสิตภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์
และผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอเพียงมีความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้
และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 2 ปี ยังไม่ได้ทำงาน
หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครเลย
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/kuxdepa-machine-learning
โทร: 097-034-1153
Email: oss4corp@gmail.com

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ส่งเล่มโปรเจ็ครายวิชา หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล ทุกคนสนุกกับการทำโปรเจ็คมากครับ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ส่งเล่มโปรเจ็ครายวิชา หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล ทุกคนสนุกกับการทำโปรเจ็คมากครับ

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ พี่น้อง ชาววิทยาศาสตร์”

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ พี่น้อง ชาววิทยาศาสตร์”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 7 และ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ”

เผยเเพร่เมื่อ

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

เผยเเพร่เมื่อ

แจ้งนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้
– ตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ 22 พ.ค. 65
– ปฐมนิเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) วันที่ 23-24 พ.ค. 65
– ปฐมนิเทศ (ระดับคณะ) วันที่ 30-31 พ.ค. 65
– กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=702
– รายงานตัว/ทำบัตรนักศึกษา วันที่ 25-27 พ.ค. 65
– กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=722
– ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 26-27 พ.ค. 65
– กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=733
– แต่งกายชุดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
– รูปแบบการแต่งกายนักศึกษาชั้นปีที่ 1https://freshy.snru.ac.th/?p=683 อ่านเพิ่มเติม “แจ้งนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้”

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมจิตร  บุญเทียม ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมจิตร  บุญเทียม ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวอย่างข่าวสาร

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 636 ไร่  4 งาน  2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม อ่านเพิ่มเติม “ตัวอย่างข่าวสาร”