นักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล สามารถพิมพ์ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มแสดงความสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้เลยครับ

เผยเเพร่เมื่อ 267 เข้าชม

นักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล สามารถพิมพ์ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มแสดงความสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้เลยครับ