หัวข้อข่าว

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565

นักเรียนที่สนใจอยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล สามารถพิมพ์ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มแสดงความสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้เลยครับ

ประชาสัมพันธ์สำหรับหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม KU x depa Machine Learning Training course 2022 คอร์ส Machine Learning ออนไลน์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ส่งเล่มโปรเจ็ครายวิชา หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล ทุกคนสนุกกับการทำโปรเจ็คมากครับ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรวิทยาการ​ข้อมูล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 17 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดนักสืบ Data Science วันที่ 16 มิถุนายน 2565